здрав

здрав
прил. - як, крепък, силен, държелив, издръжлив, устойчив, непоколебим, жизнеспособен
прил. - запазен, невредим, неповреден, незасегнат, ненакърнен, непокътнат, ненакърним, недокоснат, цял, читав
прил. - солиден, твърд, набит, траен, плътен, стабилен, масивен
прил. - бодър, жизнен, жизнерадостен
прил. - здравословен, чист, хигиеничен, санитарен
прил. - нерушим, ненарушим, неразбиваем
прил. - във форма
прил. - жилав, мускулест, жилест
прил. - здраво закрепен, неподвижен
прил. - полезен, благотворен
прил. - в безопасност, спасен, избавен
прил. - нисък
прил. - сигурен, надежден
прил. - корав, непоклатим
прил. - едър
прил. - спокоен, въздържан, умерен, сериозен, трезв
прил. - способен, кадърен, умел, сръчен, ловък, годен
прил. - непогрешим, уверен
прил. - балансиран
прил. - постоянен, неизменен
прил. - пълен, съвършен, истински, същински
прил. - цялостен
прил. - непорочен, неопетнен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • здрав — (нов. офиц.). Сокращение, употр. в новых сложных словах в знач. здравоохранение, напр. здравотдел, Наркомздрав. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • здрав… — (неол. офиц.). Сокращение, употр. в новых сложных словах в знач. здравоохранение, напр. здравотдел, Наркомздрав. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • Здрав... — здрав... Начальная часть сложных слов, вносящая значение сл.: здравоохранение (здравотдел, здравпункт и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • здрав... — здрав... Первая часть сложных слов со относящийся к здоровью, к охране здоровья, напр. здравпункт, здравотдел. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • здрав'я — в я, с. Пт. Здоров я. Дай, боже, здравічко! Дай і вам! …   Словник лемківскої говірки

  • здравічко — ка, с. Пт. Здоров ячко. Здрібн. до здрав я …   Словник лемківскої говірки

  • ...здрав — Конечная часть сложных имен существительных, вносящая значение сл.: здравоохранение (райздрав, горздрав, облздрав и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • здрав разум — словосъч. съобразителност, практичност, находчивост, предприемчивост словосъч. уравновесеност, трезвост, разсъдливост …   Български синонимен речник

  • ГНЦДК МинздравсоцразСловарь сокращений и аббревиатур

  • буд здрав! — Сб. Будь здоров! Буд здрава, землице, иду к Гамерице. (пісня) …   Словник лемківскої говірки

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”